Advisor Scientific Committee

Prof. Serena Brigidi, URV, Tarragona. UVIC, Girona (SP). Ph.D Medical Anthropology, Departament Ciències Socials i Benestar. Facultat de Ciències de la Salut i Benestar. UVic-UCC
Prof. Susana Montserrat, Loughborough University (UK)
Prof. Montserrat Edo, Escola Universitaria Gimbernat (UB), Barcelona (ES)
Prof. Lina Masana, University of Barcelona (UB) / Medical Anthropology Research Centre (MARC-URV)
Prof. Margaret Hanser, San Francisco university (California/USA)